ID’s (lesnummers en materiaalnummers)

Lessen:


TechniBOs
Voor de onderbouw van: 1000 tot 1999
Voor de middenbouw van: 2000 tot 2999
Voor de bovenbouw van: 3000 tot 3999

DuNaMis
Voor de onderbouw van: 4000 tot 4999
Voor de middenbouw: 5000 tot 5999
Voor de bovenbouw: 6000 tot 6999

TechniBOs / DuNaMis
Voor de onderbouw: 7000 tot 7999
Voor de middenbouw: 8000 tot 8999
Voor de bovenbouw: 9000 tot 9999

Losse materialen

DuNaMis: 0001 tot 0499
TechniBOs: 0500 tot 0999